Chart & Stethoscope

OSTEOPATI

"Find it, Fix it and leave it alone"

OSTEOPATINS FILOSOFI


Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still. Osteopati är en holistisk vetenskap och läkningsystemet – där man i behandlingen stimulerar kroppens självreglerande förmåga att läka, genom optimering av rörelse strukturellt (rörelseapparaten) som funktionellt (fysiologiskt).

Osteopaten anser att sjukdomar enbart är ett uttryck av störd kroppsfunktion, mekaniskt (muskeloskelettalt), fysiologiskt (kroppens normala funktion och inre miljö), psykologisk (mentalt, sinnets normala miljö). Sjukdom är ett symtom (uttryck av) på grund av att de hälsobringande processerna är hindrade att upprätthålla hälsa och kroppsfunktion. Det finns inget terapeutiskt system som kan bota, utan terapeuten stimulerar enbart kroppen till läkning, självupprätthållande och självreglering av hälsa.

  • Kroppen är en enhet: body, mind, spirit

  • Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet

  • Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra

  • Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer, det vill säga kroppens

  • helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion vid behandling

Läs mera  på https://www.osteopatforbundet.se/om-osteopati/

HOS OSTEOPATEN


Ett besök hos en osteopat börjar med att du berättar om de besvär som du söker för. Osteopaten kommer att fråga om din allmänna hälsa, tidigare skador eller sjukdomar, medicinering, stressfaktorer och eventuellt om sömn, kost eller fysisk aktivitet.
All denna information leder till att osteopaten skapar en så komplett bild som möjligt av de besvär du vill ha hjälp med, vad som orsakar besvären och vad som bidrar till att de bibehålls.
Vidare utför osteopaten en hållnings- och rörelseanalys. Ibland behövs annan testning så som neurologisk testning av reflexer, känsel och motorisk styrka, systemisk testning som blodtrycksmätning och pulsmätning eller ortopedisk testning av till exempel ledytor och ligament.
Osteopatens främsta verktyg för undersökning är palpation. Manuell undersökning ger en indikation av kroppsvävnaders tillstånd och funktion.
Sammanlagt leder anamnes och undersökning fram till diagnos och behandling påbörjas om det inte bedöms att annan vård är mer lämplig eller annan undersökning behövs. Behandlingen ska alltid vara individ- och behovsanpassad och i samråd med patienten.

VEM KAN BESÖKA EN OSTEPAT?


Vanligtvis söker personer hjälp hos osteopat för rygg- och nackbesvär, ledvärk, förslitningsskador, domningar eller utstrålningar i armar eller ben, samt huvudvärk eller migrän. Andra funktionella besvär som kan behandlas av osteopat är andnings- eller matsmältningsbesvär samt premenstruella smärtor. Personer i alla åldrar kan bli hjälpta av osteopati men svensk lag tillåter inte behandling av barn under 8 år.

BEHANDLINGSMETODER


En osteopat använder sig av flera behandlingsmetoder. Vissa metoder är mer direkta som till exempel artikulation, där osteopaten för en led genom olika rörelseriktningar för att förbättra ledfunktion och stimulera cirkulation, eller ledmanipulation där osteopaten försöker återställa rörlighet i till exempel ryggradens leder med hjälp av en snabb manuell impuls. Andra metoder är mer indirekta som till exempel positioneringstekniker där en led tas in i en viss position för att ge en reflexmässig avslappning i kringliggande vävnader. Denna metod kan också användas på kraniet och kallas då kraniell osteopati som kan upplevas som en väldigt subtil, men effektfull, form av behandling. Andra metoder syftar till att förbättra cirkulationen och det lymfatiska flödet och kallas pumptekniker. Osteopaten kan även ge råd gällande träning, ergonomi, kost eller stressreducering.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR KRÄVS FÖR BÄSTA RESULTAT

3-5 behandlingar krävs för att få igång kroppens läkningssystem.  Har du exempelvis artros som är en förslitning så kan inte kroppen laga det och då behöver du gå regelbunden, kanske en gång i månaden, varannan månad för att underhålla och vara smärtfri.


UTBILDNING


För att få en osteopatisk examen måste du gå 4-5 år på högskola. Läs mera på : http://osteopathogskolan.se/

ERKÄND YRKESGRUPP


Osteopater är en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över. I takt med att osteopatin växer i Sverige blir den nu alltmer känd hos allmänheten, sjukvården, idrotten, företagshälsovården och försäkringsbolagen.