Chart & Stethoscope

OSTEOPATI

"Find it, Fix it and leave it alone"

OSTEOPATINS FILOSOFI

  • Kroppen är en enhet: body, mind, spirit

  • Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet

  • Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra

  • Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer, det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion vid behandling

UTBILDNING

För att få en osteopatisk examen måste du gå 4-5 år på högskola. Läs mera på : http://osteopathogskolan.se/

OSTEOPATI

Osteopati blev grundad av Andrew Taylor Still på slutet av 1800-talet. Andrew Taylor Still var utbildad läkare och drevs av insikten att skolmedicinen inte räckte till för att hjälpa sjuka människor. Läs mera  på https://www.osteopatforbundet.se/om-osteopati/

HOS OSTEOPATIEN


Ett besök hos en osteopat börjar med att du berättar om de besvär som du söker för. Osteopaten kommer att fråga om din allmänna hälsa, tidigare skador eller sjukdomar, medicinering, stressfaktorer och eventuellt om sömn, kost eller fysisk aktivitet.

All denna information leder till att osteopaten skapar en så komplett bild som möjligt av de besvär du vill ha hjälp med, vad som orsakar besvären och vad som bidrar till att de bibehålls.

Vidare utför osteopaten en hållnings- och rörelseanalys. Ibland behövs annan testning så som neurologisk testning av reflexer, känsel och motorisk styrka, systemisk testning som blodtrycksmätning och pulsmätning eller ortopedisk testning av till exempel ledytor och ligament.

Osteopatens främsta verktyg för undersökning är palpation. Manuell undersökning ger en indikation av kroppsvävnaders tillstånd och funktion.

Sammanlagt leder anamnes och undersökning fram till diagnos och behandling påbörjas om det inte bedöms att annan vård är mer lämplig eller annan undersökning behövs. Behandlingen ska alltid vara individ- och behovsanpassad och i samråd med patienten.

 ERKÄND YRKESGRUPP

Osteopater är en erkänd och etablerad yrkesgrupp i många länder världen över. I takt med att osteopatin växer i Sverige blir den nu alltmer känd hos allmänheten, sjukvården, idrotten, företagshälsovården och försäkringsbolagen. 

0704427766

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 av Lena Berg. Skapat med Wix.com